top of page

Sång och musik

Sången och musiken kan tala till oss människor på ett djupare plan än det talade ordet kan och lämnar ofta kvar en känsla hos oss och väcker minnen till liv som kan vara till hjälp i sorgeprocesser eller andra händelser i livet. Vid en begravning har sången och musiken stort utrymme som förmedlare av tankar och känslor. Vi på begravningsbyrån kan hjälpa er att framföra de sånger och den musik ni vill ska vara en del av begravningsakten eller minnesstunden. Vi har medarbetare som sjunger, spelar piano, orgel, kornett, trumpet, flygelhorn och tvärflöjt.

Under en begravningsgudstjänst i Svenska kyrkan följs deras gudstjänstordning där det ingår två musikstycken, ett som inledning och ett som avslutning på akten vilka oftast spelas på orgel eller piano. Sedan sjungs två till tre psalmer och två soloinslag framförs av solist eller instrumentalist under gudstjänsten. Vid en borgerlig begravning finns ingen given ordning utan du är fri att utforma begravningsakten precis som du vill.

För att se förslag på sång och musik vid begravning och minnesstund klicka här.

Blott en dag, noter
bottom of page