top of page

Borgerlig begravning

En borgerlig begravningsakt är en personlig akt där anhöriga fritt kan betsämma hur akten skall utformas. Ceremonin kan innehålla kristna förtecken trots att den allmänna uppfattningen är att det inte går.

På byrån finns erfarna officianter som hjälper till med utformning och genomförandet av era önskemål både vad gäller sång och musik, dikter och tal.

 


Evert Rydén begravning i Skogskapellet, Nässjö
bottom of page