top of page

Framtidsfullmakt

 

  • Tanken med en framtidsfullmakt är att det ska vara möjligt att själv bestämma vem som ska fatta beslut åt dig i framtiden, om och när du själv inte längre är beslutskapabel. Framtidsfullmakten är i första hand tänkt att vara ett komplement till god man och förvaltare och vanlig fullmakt.

  • Med en framtidsfullmakt kan du i förväg bestämma vem som ska sköta dina personliga och/eller ekonomiska angelägenheter och behålla kontrollen över viktiga frågor, även om du själv har blivit oförmögen att fatta beslut. 

  • En framtidsfullmakt kan upprättas av den som fyllt 18 år och är beslutskapabel.

  • Ekonomiska angelägenheter kan vara enkla saker som löpande betalningar av räkningar och att handla. Det kan också vara större saker som att placera pengar, sälja egendom eller hyra en bostad.

  • Personliga angelägenheter handlar om ditt välbefinnande. Fullmakthavaren kan se till att du har lämpligt boende och får hemtjänst vid behov. Andra exempel är att hjälpa dig i kontakter med hälsovården och sjukvården, däremot inte besluta om åtgärder.

  • Det finns några undantag där beslut om personliga angelägenheter fortfarande måste fattas av dig även om fullmakthavaren får hjälpa dig i kontakter med myndigheter och instanser. Undantagen är åtgärder inom sjukvård, hälsovård och tandvård och frågor av utpräglat personlig karaktär, exempelvis ingå äktenskap, bekräfta faderskap eller upprätta testamente.

bottom of page