top of page
Arvskifte
  • Ett arvskifte sker efter bouppteckningen och är en överenskommelse mellan dödsbodelägarna avseende hur arvet ska fördelas. Detta bör göras först när alla eventuella skulder reglerats. Om den avlidne vid dödsfallet var gift eller sambo behöver ibland en bodelning göras innan arvskifte kan ske.

  • Dödsboet upphör först när arvskiftet är gjort.

bottom of page