top of page

Att planera en begravning

Begravningen

Begravningsakten hålls oftast i Svenska kyrkans begravningskapell eller kyrkolokal. Men kan också hållas i frikyrkolokal, hemmet eller annan samlingssal. Vid borgerlig begravning, eller om du ej är medlem i Svenska kyrkan, tillhandahåller begravningsväsendet lokal för akten vilket i Nässjö är begravningskapellen Anneforskapellet och Skogskapellet.

Du får själv välja om du vill följa Svenska kyrkans gudstjänstordning, utforma akten själv eller följa något annat trossamfunds begravningsordning vid borgerlig begravning.

Fjärilar
bottom of page