Att planera en begravning

Begravningen

Begravningsakten hålls oftast i Svenska kyrkans begravningskapell eller kyrkolokal. Men kan också hållas i frikyrkolokal, hemmet eller annan samlingssal. Vid borgerlig begravning, eller om du ej är medlem i Svenska kyrkan, tillhandahåller begravningsväsendet lokal för akten vilket i Nässjö är begravningskapellen, Anneforskapellet och Skogskapellet.

Du får själv välja om du vill följa Svenska kyrkans gudstjänstordning, utforma akten själv eller följa något annat trossamfunds begravningsordning vid borgerlig begravning.

Fjärilar