Familjerätt

Välkommen till oss med dina familjerättsliga frågor!

Vi har stor erfarenhet av bouppteckning, arvskifte, testamente, äktenskapsförord, samboavtal, gåva mellan makar och bodelning.

 

Framtidsfullmakt

 

Tanken med en framtidsfullmakt är att det ska vara möjligt att själv bestämma vem som ska fatta beslut åt dig i framtiden, om och när du själv inte längre är beslutskapabel. Framtidsfullmakten är i första hand tänkt att vara ett komplement till god man och förvaltare och vanlig fullmakt.

Med en framtidsfullmakt kan du i förväg bestämma vem som ska sköta dina personliga och/eller ekonomiska angelägenheter och behålla kontrollen över viktiga frågor, även om du själv har blivit oförmögen att fatta beslut. 

En framtidsfullmakt kan upprättas av den som fyllt 18 år och är beslutskapabel.

Ekonomiska angelägenheter kan vara enkla saker som löpande betalningar av räkningar och att handla. Det kan också vara större saker som att placera pengar, sälja egendom eller hyra en bostad.

Personliga angelägenheter handlar om ditt välbefinnande. Fullmakthavaren kan se till att du har lämpligt boende och får hemtjänst vid behov. Andra exempel är att hjälpa dig i kontakter med hälsovården och sjukvården, däremot inte besluta om åtgärder.

 

Det finns några undantag, där beslut om personliga angelägenheter fortfarande måste fattas av dig även om fullmakthavaren får hjälpa dig i kontakter med myndigheter och instanser. Undantagen är åtgärder inom sjukvård, hälsovård och tandvård och frågor av utpräglat personlig karaktär, exempelvis ingå äktenskap, bekräfta faderskap eller upprätta testamente.

 
Bouppteckning

Efter att en person avlidit måste dennes tillgångar och skulder på dödsdagen förtecknas i en bouppteckning. Den ska upprättas inom tre månader efter dödsfallet. För mer omfattande boutredningar kan extra tid behövas och anstånd kan då sökas hos Skatteverket.

Till bouppteckningsförrättning ska dödsbodelägare och efterarvingar kallas såsom även arvingar enligt testamente. Efter att bouppteckningen registreras hos Skatteverket kan dödsbodelägarna avsluta konton, sälja värdepapper eller fastighet. En arvskifteshandling ska även upprättas om det finns fler än en dödsbodelägare.

 

Om det saknas tillgångar i dödsboet, utöver de som täcker begravningskostnaderna, och inga fastigheter finns bland tillgångarna,

ska istället socialförvaltningen i den kommun den avlidne var bosatt kontaktas och en dödsboanmälan göras inom två månader. Dödsboanmälan är en enklare form av bouppteckning.

 

Vid dödsfall kan det finnas försäkringsersättning som de efterleveande har rätt till. Gör en försäkringsinventering

genom vår tjänst Efterhjälpen, för att ta reda på om den avlidne hade försäkringar som du inte känner till.

 

Försäkringsinventering

Kan det finnas försäkringar som du inte känner till - försäkringar där du som efterlevande har rätt till ett ekonomiskt efterlevandeskydd. Vi kan hjälpa till att ta fram en komplett översikt och sammanställning av de försäkringar som finns. 

 

Arvskifte

Ett arvskifte sker efter bouppteckningen och är en överenskommelse mellan dödsbodelägarna avseende hur arvet ska fördelas.

Detta bör göras först när alla eventuella skulder reglerats. Om den avlidne vid dödsfallet var gift eller sambo behöver ibland en bodelning göras innan arvskifte kan ske.

 

Dödsboförvaltning

Från det att en person avlider fram till att arvskiftet upprättats ska boet förvaltas och utredas. Det kan handla om att ta hand om posten, betala räkningar, sköta om bostaden och kanske även städa, tömma och sälja lägenheten/huset. Via fullmakt från dödsbodelägarna kan vi hjälpa till med detta.

 

Testamente

Alla bör upprätta ett testamente! Ett testamente är din sista vilja om hur dina tillgångar ska fördelas efter din död. Ett tydligt skrivet testamente kan underlätta mycket för dina nära och kära och kan minska risken för framtida arvstvister.

Om inget testamente finns utgör arvet efter dig mottagens giftorättsgods, vilket gör att barnens makar har rätt att få del av detta vid en eventuell skilsmässa. Genom testamentet har du möjlighet att undvika detta genom att skriva in att arvet ska utgöra enskild egendom.

Som sambo är det viktigt att känna till att sambos inte ärver varandra, oavsett om man har gemensamma barn eller inte.

I ditt testamente kan du ändra på detta.

 

För säker förvaring av dina viktiga dokument erbjuder vi vår tjänst dokumentbevakning, som säkerställer att ditt testamente kommer fram så snart byrån nås av meddelandet av ditt dödsfall.

Vardagsjuridik.

Hämta hem denna skrift som tar upp flera viktiga familjejuridiska händelser i livstiden.

Vem ärver?

Det här är en broschyr som förklarar olika begrepp och ger information om vem som ärver vad.

Brist i dödsbo.

En vägledning i hur man gör när det inte finns försäkring eller medel som täcker kostnaderna för begravningen.