top of page

Jordbegravning och kremation

Vid jordbegravning kan avsked av den avlidne tas inne i kapellet eller ute vid graven. Jordbegravning innebär att kistan efter begravninsakten sänks ner i graven.

Vid kremationsbegravning tas avsked av den avlidne inne i kapellet och efter begravningsakten kremeras kistan med den avlidne och läggs i en urna för gravsättning vid ett senare tillfälle. Gravsättning av urna kan ske antingen i minneslund, askgravplats eller urngravplats. Vid gravsättning i minneslund får ingen närvara eftersom det är anonyma platser. Vid gravsättning i askgravplats eller urngravplats får de anhöriga närvara och bjuda in de som de vill ska närvara. Vid dessa ceremonier kan även vi från begravningsbyrån närvara och en präst som håller en andakt.

Skogskapellets fontän, Nässjö
bottom of page