top of page
Bouppteckning
  • Efter att en person avlidit måste dennes tillgångar och skulder på dödsdagen förtecknas i en bouppteckning. Den ska upprättas inom tre månader efter dödsfallet. För mer omfattande boutredningar kan extra tid behövas och anstånd kan då sökas hos Skatteverket.

  • Till bouppteckningsförrättning ska dödsbodelägare och efterarvingar kallas såsom även arvingar enligt testamente.

  • Efter att bouppteckningen registreras hos Skatteverket kan dödsbodelägarna avsluta konton, sälja värdepapper eller fastighet. En arvskifteshandling ska även upprättas om det finns fler än en dödsbodelägare.

bottom of page