top of page
Dödsboförvaltning
  • Från det att en person avlider fram till att arvskiftet upprättats ska boet förvaltas och utredas. Det kan handla om att ta hand om posten, betala räkningar, sköta om bostaden och kanske även städa, tömma och sälja lägenheten/huset. Via fullmakt från dödsbodelägarna kan vi hjälpa till med detta.

bottom of page